Expert pleziervaartuigen
HISWA / N.V.E.P. Qualified Yacht Surveyor
Register taxateur V.R.T.

Nederlands English

logo Beekmann Scheepsexpertise

     Technische Aankoopkeuringen

Als aanstaande koper moet u weten welke eventuele gebreken het schip heeft en met welke onderhouds- en vervangingskosten u rekening dient te houden. Een technische aankoopkeuring geeft u daar een helder beeld van en biedt bovendien een goed uitgangspunt voor nieuwe prijsonderhandeling.

Samen met u bekijkt en keurt Guido Beekmann het gehele jacht. Direct na deze inspectie vindt er mondeling overleg plaats. Vervolgens wordt er een Hiswa keuringsrapport opgesteld met een duidelijke vermelding van alle gebreken en andere aandachtspunten. Belangrijke zaken worden met foto's geïllustreerd.

De praktijk wijst uit dat, om een goed beeld van de staat van het jacht te krijgen, er voor inspectie, proefvaart en overleg ongeveer een dag moet worden uitgetrokken. Voor grotere jachten (vanaf ongeveer 16 meter) zijn er vaak twee of meer dagen nodig om alle apparatuur en installaties goed te kunnen beoordelen. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen bepaalde onderdelen van het jacht te laten keuren, bijvoorbeeld de motor of het onderwaterschip.

Recente Aankoopkeuringen