Expert pleziervaartuigen
HISWA / N.V.E.P. Qualified Yacht Surveyor
Register taxateur V.R.T.

Nederlands English

logo Beekmann Scheepsexpertise

     Geschillen

Het in kaart brengen en analyseren van problemen en het aandragen van oplossingen. Aan de wal of aan boord tijdens de proefvaart na de afbouw.

Het leveren van een onafhankelijke expertise als 'derde partij' bij geschilprocedures en schikkingen. Beekmann Expertise heeft een goede kennis van de gewenste werkwijze en van de eisen waaraan een rapportage voor juridische doeleinden moet voldoen.

Guido Beekmann werkte onder meer als troubleshooter tijdens de maidentrip van The White Heather. Dit traditionele houten zeiljacht (90 voet) werd na een volledige restauratie in Nederland overgevaren naar de Middellandse Zee. Door het maken van een proefvaart komen eventuele defecten en problemen aan de orde. Dit wordt uitgewerkt en helder verwoord in het expertise rapport.

Recente projecten